Aantal gewerkte maanden

--

Nombre de mois travaillés
2,00
Teller op moment van verlof

--

Nominateur au moment du congé
30,00
Aantal opgenomen vakantieuren

--

Nombre des heures de vacances prises
30,00
 
Totaal aantal uren wettelijk verlof

---

Nombre total des heures de vacances
152,00
 
Hertelling indien verandering TW

--

Recalcul si on change le nominateur de l'emploi
38,00
Resterend betaald verlof

--

Heures de vacances restantes
114,00
120,00  
Controlekolom: afrekening vakantiegeld noodzakelijk?

--

Colonne de contrôle: est-ce qu'on doit payer le pécule de vacances?
Ja!
 
           
 
Geef hier de gemiddelde tewerktellingsbreuk gedurende het vakantiedienstjaar in.

--

Remplissez le taux horaire moyenne pendant l'année d'exercice de vacances.
         
           
 
Geef hier het totaal aantal uren wettelijk verlof in.

--

Remplissez le total des heures des droits congé payés accumulés.